ARTS MARCIALS FILIPINES
ARNÍS-ESKRIMA

*Actualment sense activitat


L’origen històric de les Arts Marcials Filipines el trobem en els combats amb
espases, matxets, i ganivets de les diferents tribus del Gran Arxipèlag de més de set-mil
illes que formen actualment el país. Sens dubte però, el que més ha contribuït al
desenvolupament de les Arts Marcials Filipines ha sigut la influència de l’esgrima
occidental durant els més de tres segles que el país va ser colònia Espanyola, fins la
seva independència al 1898; d’aquí els noms genèrics que se li donen: “Arnís” (ve de
l’arnés de protecció dels soldats) i “Eskrima” que escriuen amb “K”.


Practicarem dos estils específics originaris de l’arxipèlag de “Bisayas”:
BALINTAWAK (arma llarga i ganivet) i BARAW (defensa sense armes contra ganivet).
En l’entrenament en parella es substitueixen les espases per bastons de
“rattan”, per seguretat, i els ganivets són d’entrenament sense tall ni punta.


A les Arts Marcials Filipines tradicionals les tècniques no es practiquen de forma
aïllada i repetitiva com en adaptacions simplificades Nord-Americanes que s’han estès
per occident. En els sistemes filipins originals com el BALINTAWAK i el BARAW hi ha
certs patrons tècnics educatius preestablerts en els inicis de l’aprenentatge amb les
armes, però en destaca el concepte de “Palakaw”: en la pràctica en parella els
moviments s’adapten com a reacció coherent a l’atac aleatori del company; es tenen
en compte la trajectòria de l’arma i el posicionament corporal, i això és el que li dona
autèntic sentit a la resposta com a reacció. Així partim d’una distància bàsica
(mitja/curta) per poder aplicar-ne els principis bàsics, i adaptar-nos a la resta de
distàncies sense haver de canviar l’essència dels nostres patrons de moviment, tant
amb armes com sense. Això és molt pràctic en cas de defensa personal, al
desenvolupar unes habilitats que mantenen la seva coherència funcional i efectiva
alhora d’aplicar-les.


La dificultat del exercicis es va incrementant sempre al ritme que progrés dels
alumnes en els coneixements tècnics ho va fent possible, posant l’èmfasi en el
creixement personal dins de les Arts Marcials i en el respecte cap als companys.